Z problemem opóźnień w płatnościach może zmagać się każda firma. Jednak zatory płatnicze to problem, który najbardziej widać w branży TSL. Szacuje się, że ponad 60 procent firm transportowych zmaga się z tą nieprzyjemną sytuacją. Zatory płatnicze mogą niestety skutecznie hamować rozwój firmy a nawet doprowadzić do jej upadku. Jak poradzić sobie z tym problemem?

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się być faktoring

Szczególnie w przypadku faktur z odroczonym terminem płatności. A takie w branży transportowej przeważają. Długi termin płatności to często decydujący warunek o tym, że dany wykonawca zostanie wytypowany do współpracy. Niestety jednak długi termin płatności (często wynoszący 60 dni) może poważnie zaburzyć płynność finansową firmy, a skutki tego mogą być katastrofalne. Skutecznym rozwiązaniem okazuje się być wspomniany faktoring, czyli usługa finansowania przedsiębiorstwa. Głównymi zaletami faktoringu jest minimum formalności oraz możliwość szybkiego otrzymania pieniędzy.

Jak to wygląda w praktyce?

Działanie faktoringu jest bardzo proste i przejrzyste. Klient przekazuje do faktora wybrane faktury, a faktor je finansuje wypłacając środki za faktury na konto firmowe klienta. Kontrahent zobowiązany jest dokonać płatności za fakturę na wskazane przez faktora konto. Klient otrzymuje więc pieniądze niemal natychmiastowo. Trzeba jednak mieć na uwadze prowizję faktoringową, która ustalana jest przez daną firmę faktoringową, z którą mamy zamiar podjąć współpracę. Należy pamiętać również o tym, że faktoringowi podlegają jedynie te faktury, których termin płatności nie został przekroczony.

Czy warto skorzystać z faktoringu?

Każda sytuacja jest inna. Jeśli jednak dana firma ma problemy z zatorami płatniczymi, które rujnują płynność finansową przedsiębiorstwa to faktoring jest najlepszym sposobem aby temu zapobiec. Szybki dostęp do środków finansowych i przeniesienie ryzyka niewypłacalności naszego dłużnika na firmę faktoringową to wystarczający argument przemawiający za tym rozwiązaniem. Więcej informacji na temat zatorów płatniczych i usług faktoringowych znajdziemy na stronie https://pragmago.pl/porada/zatory-platnicze-w-branzy-tsl-czy-faktycznie-mozna-uniknac-tego-problemu/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top