Kontrakty terminowe (ang. Futures) są drogą, która potrafi przynieść bardzo zadowalające zyski. Stanowią jeden z instrumentów pochodnych i są dość skomplikowane w porównaniu z pozostałymi. Niestety, aby inwestować przy pomocy kontraktów Futures, należy posiadać dużą wiedzę na ich temat, a także na temat ich prawidłowego zastosowania w strategii inwestycyjnej. Szacuje się, ze pierwsze kontrakty Futures swoje początki miały w Chinach około 4000 lat p.n.e.

Futures, czyli co to jest?

Kontrakt terminowy swoje początki ma w handlu i pierwotnie służył do znacznego ograniczenia ryzyka. Obecnie tego rodzaju inwestycje nie zdobyły jeszcze aż tak dużej popularności, jednak co raz więcej inwestorów próbuje swoich sił w inwestowaniu z ich pomocą. Futures jest dwustronną umową kupna-sprzedaży, która obejmuje konkretny instrument bazowy. W umowie precyzyjnie określona jest cena oraz termin wywiązania się z niej. Zacznij już dziś inwestować z Futures: więcej informacji tutaj – Saxo Bank Polska. Kontrakt terminowy zobowiązuje jedną ze stron (kupujący) do zakupu aktywa, natomiast druga strona umowy (sprzedający) do jego sprzedaży. Dodatkowo taka umowa szczegółowo określa zarówno jakość, jak i ilość instrumentu bazowego. Warto również wspomnieć, że Futures to kontrakty standaryzowane oraz można handlować nimi na poszczególnych giełdach. Wiąże się to jednak z narzuceniem z góry dostępnych instrumentów bazowych, terminów wykonania kontraktów, jak i ich wielkość.

Pierwsze kroki z Futures.

Kontrakty terminowe mogą być wykorzystywane w spekulacji, jednak ich główną rolą była stabilizacja cen oraz dostaw. Wszystko stanęło na głowie w roku 1982, gdy w Stanach Zjednoczonych umożliwiono rozliczanie kontraktów Futures w gotówce, a nie fizyczną dostawą towarów. Kontrakt rozliczany przy pomocy gotówki obecnie stanowi zdecydowaną większość transakcji. Jedynie kilka procent kontraktów zawartych na rynkach towarowych w sposób faktyczny dotyczy dostawy towarów. Pozostała reszta to czysta spekulacja. Kontrakt gotówkowy stanowi pewien rodzaj zakładu o to, jaką cenę konkretny instrument osiągnie w przyszłości. Inwestycja może dotyczyć akcji, walut, fizycznych towarów, wartości indeksów na giełdzie i wiele innych. Każda ze stron dokonuje spekulacji: jedna obstawia wzrost, druga zaś spadek. Im gwałtowniejszy ruch, tym więcej zarobi jedna ze stron, natomiast druga straci. Po zakończeniu sesji kontrakty Futures są wyceniane do poziomu wartości rynkowej. Ma to na celu wycenę ich pozycji w stosunku do wartości rynkowych. Skutkiem wcześniejszego kryzysu finansowego było rozliczanie Futures na giełdzie, tak aby zapewnić ich większą przejrzystość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top