Uprawy odporne na herbicydy stanowią dla rolników ważne narzędzie do zwalczania chwastów i są kompatybilne z metodami, które pomagają zachować wierzchnią warstwę gleby.

Dają rolnikom elastyczność w stosowaniu herbicydów tylko wtedy, gdy są potrzebne, kontrolowaniu całkowitego wkładu herbicydów i stosowaniu herbicydów o preferowanych właściwościach środowiskowych. Herbicydy działają na kluczowe enzymy na szlaku metabolicznym roślin, które zakłócają funkcje życiowe i ostatecznie zabijają chwasty. Aby rośliny wytworzyły tolerancję na herbicydy, mogą nabyć tę cechę poprzez selekcję lub mutację. Ostatnio rośliny można także modyfikować za pomocą inżynierii genetycznej, aby były odporne na działanie środków ochrony roślin. Nowością jest możliwość wytworzenia takiego stopnia tolerancji na herbicydy o szerokim spektrum działania, który będzie zwalczał większość innych roślin zielonych. Takie herbicydy są przydatne do zwalczania chwastów i mają minimalny bezpośredni wpływ na życie zwierząt i nie są trwałe.

Są wysoce skuteczne i jednymi z najbezpieczniejszych w użyciu agrochemikaliów. Niestety są równie skuteczne przeciwko roślinom uprawnym.

Tak więc uprawy są opracowywane tak, aby wykazywały pewien stopień tolerancji na te herbicydy. Rolnicy mogą zwalczać chwasty za pomocą orki, pielenia ręcznego, stosowania środków ochrony roślin lub zazwyczaj poprzez połączenie kilku z tych technik. Zróżnicowana technika uprawy gleby i aplikacji odpowiednich herbicydów jest przykładem tego, jak rolnicy obecnie kontrolują chwasty w swoich gospodarstwach. Różne rodzaje środków ochrony roślin stosuje się także, aby zwalczanie szkodników w rzepaku było jak najbardziej skuteczne i przyniosło pożądane rezultaty – zwalczanie chabra bławatka w zbożach ozimych. Najskuteczniejszym sposobem zwalczania chorób przenoszonych przez insekty jest ich zabijanie. Środki owadobójcze są często jedynym praktycznym sposobem zwalczania owadów, które przenoszą różne groźne choroby, takie jak malaria. Strategie kontroli chorób są niezwykle ważne również dla zwierząt gospodarskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top